Befryndad med nationalmonumentet

Lovorden haglade över Stockholms stadsteaters premiär på finska nationaleposet Kalavala i september. På hedersplats satt dess översättare, den finlandssvenske författaren och språkprofessorn Lars Huldén med familj och hörde för först gången sina ord rulla över rampen:

”Vet du vad vi borde göra
vad som leker mig i hågen?
Börja sjunga gamla sånger!
Låna röst åt våra runor!”

Den 5 februari i år harangeras han åter, på Svenska litteratursällskapets och Runebergs 200-årsdag, tillika hans egen födelsedag, i Helsingfors. Då har hans kommentarer till nationalskaldens dramatik utkommit efter många års arbete.
Av Kerstin Fried
Publicerad i Nr 1 Februari 2004 årgång 19