Svenska krigsfångar i tsarens tjänst

Genom att utnyttja ryska arkiv, hittills föga beaktade av den svenska forskningen, kastar Irina Bousniouk nytt ljus över de karolinska krigsfångarnas öde, i all synnerhet de som lämnade den lutheranska tron och stannade kvar i Peter den stores Ryssland. Irina Bousniouk är Skandinavienkorrespondent för dagstidningen Moskovskaja Pravda.Av Irina Bousniouk
Publicerad i Nr 2 Maj 2004 årgång 19