Skulpturer mitt ibland oss

Idrottens hus i Helsingborg invigdes i samband med de internationella Gymnastikspelen 1957 och man såg snart att den stora platån framför krävde ett konstverk.

Ordet gymnastik är grekiska och står för metodiskt genomförda kroppsrörelser. Under antiken betecknade det alla övningar som nu hänförs till begreppet idrott. Rörelse är alltså betecknande. I skulpturen Sekvens ville Jones just få fram en oändlig rörelse genom tre sammankopplade ringar och nio strålar vatten.

Frontalt sett ter det sig som en åtta med en extra ring i mitten. Genom ringarnas olika storlek och vinkling uppstår ändå en markant rörelse. Och vid en rundvandring bildar slingorna ännu fler varianter, där vattenstrålarnas alla transparanta former spelar med. De olympiska spelens ringar hade nog betydelse för verkets utformning. Jones anknöt i flera skulpturer till perpetuum mobile – eller oändlighetstemat. I samband med invigningen kom Sekvens i folkmun att kallas ”de uppochnervända glasögonen”.

Dammens skoning fick den av Jones älskade mandorlaformen, alltså en ellips eller spetsig oval. Formen samspelar med husets buktning och dess mjukt bukiga glastak. Dammens längd är 9 x 16 meter. Skoningen är i svart granit. Efterhand tillkom här 10 plattor med idrottsmotiv av Jones, snarare ristningar än reliefer, med förhållandevis realistiska bilder av släggkastare, kulstötare och så vidare, men dessvärre är dessa plattor inte längre på plats.

Skulpturer i offentliga rum kräver en omvårdnad som sällan blir av.
Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 2 Maj 2004 årgång 19