Teaterspegeln

TEATER I SOMMAR

Det blir ett våldsamt stort utbud i sommar av teater av alla slag. Förra sommaren publicerade Scentidningen Nummer en förteckning och kort presentation länsvis över aktuella evenemang på inte mindre än 15 sidor. Inför detta bara pustar jag och hänvisar till årets lista som kommer i slutet av maj på web-adressen www.nummer.se

Den här förteckningen kan man skriva ut och spara i handskfacket eller handbagaget under semesterresan. Vår egen Teaterspegel återkommer med nya krafter i nästa nummer, då vi presenterar höstens nyheter på de större teatrarna.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2004 årgång 19