Polisen som blev legendarisk mässgeneral

Att hantera kriser lär visa en människas kvaliteter och mognad. När Bertil Falck trodde att han var som störst och starkast slogs han ned rejält, och livet tog en ny vändning. Hans dåvarande fru meddelade 1978 att hon ämnade lämna honom för att leva ett eget liv. Grundstenarna i hans sinnrikt byggda hus försvann. Dittills hade han känt sig osårbar, framgångsrik, regionchef för ett dataföretag, fru och två vackra döttrar.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19