Här började Odysseus ...

För ett fåtal år sedan var författaren James Joyce’s verk inte obligatorisk läsning i Irlands skolor. Numera är hans storhet inte bara accepterad, utan hyllad. I Dublin har hela året gått i Joyce’s tecken – det är i år hundra år sedan han lämnade Irland – och hundra år sedan hans mest kända roman Odysseus utspelar sig.Av Beata Arnborg
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19