Narkotika, vapen och konst i toppen på brottsstatistiken

Visste du att konststölder rankas som nummer tre efter narkotika och vapen i brottsstatistiken? Att miljoner föremål stulits från kyrkor och museer under de senaste två decennierna? Att värdet av det stulna kan uppgå till nära 50 miljarder kronor per år bara i Europa, enligt en seriös bedömare – exakta värden är omöjliga att få fram eftersom många verk inte är försäkrade och därmed inte värderade. Många drabbade väljer också att inte träda fram offentligt.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19