Smärtans och försoningens ö

Ungefär en mil norr om Kapstaden i Sydafrika ligger Robben Island, omfluten av Atlantens vågor. Den syns väl från fastlandet och påminner ständigt om de vidrigheter som ledande politiska aktivister och motståndare till apartheidsystemet fick utstå i decennier. Den mest karismatiske av dem, Nelson Mandela, dömdes till livstids fängelse 1963 och kom att tillbringa 18 av sina 27 fängelseår på en yta av 2,5 x 2 meter i cell nr 4 på Robben Island.Av Else och Hanne Kjöller
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19