"En slem dag"

Gustav Ekholm, Uppsala, har i familjearkivet plockat fram ett brev från den 25-årige sekondlöjtnanten Gustaf Ekholm, som på ett nära och personligt sätt berättar om hur han upplevde slutstriderna i det dansk-tyska kriget vid Dybbøl den 18 april 1864. Om en annan svensk, Gustaf Herman von Knorring, som också ställde upp för danskarna, berättade Magnus Engberg i Kulturens Värld nr 1 år 2002.Av Gustaf Ekholm
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19