Det lättsinniga och grymma livet i Pompeji

Det finns ingen plats på jorden där man känner sig så nära forntida människor och deras vardagsliv som i Pompeji, staden där allt liv upphörde med ett utbrott av Vesuvius på eftermiddagen den 24 augusti år 79 e Kr.

Gatorna man går på, husväggar, interiörer, målningar, klotter - allt bäddades in och begravdes, först i ett 2,5 meter tjockt lager av pimpsten och sedan av ett asklager som skyddat det i snart två millennier.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19