Pearl Harbor

Det här är ett flygfoto av den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii. Men det är inte vilket flygfoto som helst. Det är taget från ett japanskt stridsflygplan några minuter före klockan åtta på morgonen den 7 december 1941. I vattnet kan man se torpeder på väg mot slagskeppen till höger. Om några sekunder inleds den största katastrofen i USAs sjökrigshistoria.

När Japan beslutar sig för att angripa USA utarbetas anfallsplanen av överbefälhavaren över flottan, amiral Isoroku Yamamoto. Han vill rikta ett förödande slag mot Pearl Harbor. Han dirigerar flottan, däribland sex hangarfartyg och två slagskepp, långt norrut. Den går därefter i en vid båge österut för att sedan sätta kurs söderut mot Hawaii. Anfallet kommer helt överraskande och från ett håll amerikanarna inte väntat sig. Åtta slagskepp sänks eller får svåra skador, tio andra fartyg likaså och 150 flygplan förstörs.

Men Yamamotos triumf blir inte långvarig. Ett halvår efter Pearl Harbor sänks fyra stora japanska hangarfartyg och tre mindre vid slaget vid Midway. Yamamoto inser att Japan efter detta dråpslag inte kan vinna kriget. Men han upplever inte kapitulationen. Han omkommer 1943 när det flygplan han färdas i skjuts ner av amerikanarna.
Av Hans Villius
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19