Kulturspegeln

BÅDE ORD- OCH BILDKONSTNÄR

Stockholm: Sonja Åkessons namn är intimt förknippat med den spirande kvinnorörelsen i mitten av förra seklet. Hennes tidiga diktsamlingar kännetecknas av en träffande satir över svenskt vardagsliv med en särskild pik mot förlegade könsroller, som cementerades av veckotidningarnas falska idylliseringar av kvinnors vardagsliv.

En mindre känd sida av sin talang visade hon, när hon, inbjuden av Halmstadgruppen, debuterade som bildkonstnär på Hallands museum 1975 med fyra collage. Hennes verk väckte stor uppmärksamhet och hon började planera för en större utställning, som dock inte blev av på grund av hennes bortgång 1977. Men i höst kan man för första gången få se åtta collage och ett antal teckningar, som hon hann fullborda före sin död, på Nationalgalleriet i Gamla stan.

”Sonja Åkesson som konstnär” på Nationalgalleriet från 9 till 24 oktober 2004.

KONST ELLER MODE – ELLER BÄGGE DELARNA?

Stockholm: I ett historiskt perspektiv är det uppenbart att en del klädesplagg utgör veritabla konstverk. Tänk bara på de praktfulla roberna som finns på målningar av höga potentater, både nutida och äldre.

Idag verkar den trenden att ha förstärkts, och många modeskapare annekterar numera konstvärldens uttryck i sina kreationer. Omvänt har framträdande konstnärer i hela världen mer och mer börjat snegla på modekreatörerna. För modeskaparna handlar det om att vinna kulturell trovärdighet och en mindre grad av kommersialism. För konstnärerna om att granska modets i grunden elitistiska och hårda profittänkande.

På Moderna Museet presenterar man ett antal konstnärer och modeskapare som på olika sätt närmat sig varandra och besökaren får tillfälle att bekanta sig med några av de mest omtalade konstnärerna och modeskaparna av idag.

”Fashination” på Moderna Museet från 25 september till 23 januari 2005.

STÄNDIGT ÖVERVAKAT SLOTT

Malmö: I 600 år har Malmöhus varit en plats där makten koncentrerats. Från början, på Erik av Pommerns 1400-tal, handlade det om ekonomisk, kunglig, juridisk, dömande och exekutiv makt, numera om makt över smak och kultur. Gemene man har aldrig kunnat komma och gå utan vidare och än idag bevakas museet av kameror och vakter.

Den aktuella utställningen vill visa den maktlöshet som följde i maktens spår och lyfter fram de människor som var och är utan makt. Här finns exempel på straff och förnedring, mörka livsöden, brott och umbäranden i fängelset men också berättelser från bostadsbristen i Malmö på 1920-talet, då nödbostäder inrättades på slottet. I samband med andra världskriget befolkades slottet igen – denna gång av flyktingar, som inhystes mitt bland museiföremål och uppstoppade djur.

Museibesöket avslutas med dagens makt över smak och kunskap och ställer frågan om vem som egentligen äger makt över besluten genom att låta besökaren möta sig själv under påståendet: Människa med makt.

Eftersom utställningen sätter fokus på slottets fängelseperiod har man engagerat dels forskare som arbetar med fängelsehistoria, dels personer som har egna erfarenheter av fängelseliv. De senare från KRIS, Kriminellas revansch i samhället, en ideell förening som består av före detta kriminella.

”Makt över människor” ny permanent utställning på Slottsholmen.

BLOMMOR, BLOMMOR, BLOMMOR

Humlebæk: Både klassiska mästerverk och verk av nutida konstnärer har samlats i en lysande bukett av stilleben som utgör en berättelse om den moderna konsten genom de senaste 150 åren.

Blomman som motiv har genom åren fascinerat konstnärer överallt i världen – och detta av dubbla anledningar: för det första är den lättillgänglig, och för det andra en symbol för bland annat sensualitet, skönhet, förgänglighet, död, livets gång, kärlek, sexualitet, olikhet och oskuld – företeelser som är grundläggande uttryck för mänskligt liv.

Utifrån detta mångfacetterade tema har Louisiana samlat alla blommotivets egenskaper i en utställning där besökaren kan få sitt lystmäte såväl bland verk av 1900-talets stora mästare som van Gogh, Monet och Gauguin som av den nyare tidens konstnärer. Syftet är givetvis att denna lustvandring ska vara en fröjd för ögat, men man vill också visa hur blommotivet gett konstnärerna anledning att fundera över vad det egentligen innebär att skapa ett konstverk och hur ett ytligt sett helt oskyldigt motiv kan vara bärare av ett stort berättande om själva utvecklingen i konsten.

”Blomsten som billede. Fra Monet till Jeff Koons” på Louisiana från 10 september till 16 januari 2005.

ALLA TALAR OM VÄDRET …

Stockholm: – men ingen gör något åt det, brukar man säga. Men i själva verket skulle vi faktiskt kunna vidta en mängd åtgärder för att förbättra jordens klimat och begränsa människans skadliga inverkan.

Detta har Naturhistoriska riksmuseet tagit fasta på och satsar på både en stor, permanent utställning och filmer på Cosmonova. I filmen om djuphavens vulkaner får man följa med på en expedition till havets botten för att hitta livets ursprung. Där finns bland annat undervattensvulkaner som från 3 700 meters djup sprutar ut giftigt svavelväte med en temperatur på 400 grader – och ändå finns det levande mikroorganismer, maskar och krabbor, som anpassat sig till denna ogästvänliga miljö. I den andra filmen, som får premiär den 26 november, får man uppleva jordbävningar, vulkanutbrott och orkaner samt se följderna av de krafter som utgör förutsättningen för liv på jorden och på samma gång är en stor fara för människan.

I utställningen får besökaren möjlighet att undersöka olika typer av klimat. Man kan till exempel få uppleva kraften av en tornado och göra egna moln i en interaktiv molnmaskin. Syftet är att väcka intresset för och öka kunskapen om allas ansvar för vårt klot och för framtidens klimat.

”Uppdrag: Klimat” på Naturhistoriska riksmuseet från 26 september tills vidare.

TEXTIL HEMSLÖJD

Högbo: Fem kilometer norr om Sandviken ligger Textilmuseet, som är en filial till Nordiska museet, som för 20 år sen fick en unik donation i form av textil hemslöjd och konstslöjd. Det handlar om cirka 7 000 textilier från 1900-talets första hälft och donatorn var husfrun och värdinnan på Hofors bruk, Hedvig Ulfsparre. Samlingarna är ett resultat av hennes idoga insamlande från det att hon kom till Hofors i början av 1900-talet.

I den nu aktuella utställningen presenteras ett urval av vad som producerats i de olika hemslöjdsföreningarna i Gävleborgs län under 1900-talet tillsammans med ett tiotal textilier från 17- och 1800-talet. Här finns allehanda tekniker representerade, och nog blir du väl nyfiken på att se till exempel snärjvävnader, slarvtjällsvävnader och pinnspetsar med kläppfransar – för att bara nämna några.

”Textila skatter från Gävleborg” på Högbo textilmuseum fram till 18 december.

”LJUSETS, FÄRGENS OCH VOLYMENS BONDE”

Stockholm: Det var vad han ville vara, Evert Lundquist, som i år skulle ha fyllt 100 år. Nu blev han rätt gammal ändå (90 år) och hans konstnärskap täcker in nästan hela 1900-talet.

Trots en lycklig barndom i ett välmående borgerligt hem, trots att han själv fick välja vad han ville ägna sitt liv åt och trots alla framgångar från debututställningen 1934 och framåt blev hans 90-åriga liv en mental berg- och dalbana. Han försjönk ofta i depressioner och med hans egna ord ”begynte bli allvarligare med en tendens till tungsinne och överkänslighet som ofta gjorde att jag kände mig plågad av min omgivning”.

Men i början av 1940-talet kom en vändning när han kom i kontakt med Olle Nyman och konstnärskretsen i Saltsjö-Duvnäs. Den tioårsperiod han tillbringade där, nygift med Ebba Reutercrona, kallar han den mest lyckliga och harmoniska i sitt liv. Hans måleri utvecklades och efter en stor retrospektiv utställning på Konstakademien 1944 kunde han nöjt notera att ”ekonomin ordnade sig genom en ganska god försäljning”.

Mellan åren 1953 och 1992 hade Evert Lundquist sin ateljé i den före detta transformatorstationen i Drottningholms slottspark. Där kan man idag besöka hans ateljé, belägen bakom Kina Slott. Här finns oljemålningar, kolteckningar och torrnålsgravyrer av Evert, oljemålningar av hustru Ebba, pasteller av sonen Manne och en skulptur och en oljemålning av sonen Hymme.

Mot slutet av sitt liv fick Evert Lundquist problem med synen, men han fortsatte att måla och vissa av dessa senare verk, som han ”sett för sitt inre öga”, betraktas som höjdpunkter i hans produktion.

”Evert Lundquist” på Waldemarsudde fram till 3 oktober.

ANSIKTE MOT ANSIKTE

Stockholm: Nu kan du bestämma träff med 30-åringen ”Filip”, en av de 450 besättningsmännen på regalskeppet Vasa, fastän han varit död i snart 400 år. Troligen var han rorsman, eftersom han återfanns i styrhytten. Han kunde eventuellt ha räddats genom att klättra upp för en kort stege till övre däck, men valde att stanna kvar på sin post.

Under utforskningen av skelettdelarna har man kunnat urskilja vissa individer, som ”döpts” enligt svensk bokstaveringspraxis. Skulptören Oscar Nilsson har med hjälp av personal på neuroröntgenavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset rekonstruerat flera ansikten. För att skona det ursprungliga kraniet har man röntgat det i skikt och på så sätt fått fram en digital tredimensionell modell som sedan byggts upp i plast.

Tala om en annorlunda date!

”Människorna på Vasa” på Vasamuseet från 9 september tills vidare.

ARBETE I ÖMTÅLIGT MATERIAL

Skokloster: Tio unga konsthantverkare ställer ut sina verk bland de permanenta samlingarna i Skoklosters slott i år. Var och en har olika sätt att se på sitt arbete och utställningen kretsar kring frågor om hantverkskunnande, historieskrivning och parapsykologi.

Genom mötet mellan miljön i barockslottet och samtidens miljöer vill man ge besökarna nya perspektiv på konsthantverkets historia och berätta om vad konsthantverk innebär idag.

”We work in a Fragile Material” på Skoklosters slott fram till 7 november.

MÄRKVÄRDIGA BLAD

Stockholm: Det skrivna ordet har funnits länge, men i bokform kom det inte till oss förrän med införandet av kristendomen. Vikingarna ristade sina runor i sten, ett material som har bevarats ganska väl genom åren.

Men från Medeltiden har vi, tack vare Gustav Vasas initiativ att göra om kyrkans böcker till pärmar för kronans räkenskaper, en bokhistorisk skatt bestående av drygt 20 000 handskrivna blad. De är skrivna på starkt pergament och både text, färger och gulddekorationer finns kvar och kan berätta om utvecklingen från bokrulle till pärmbok. I Medeltidsmuseets utställning får man veta hur böckerna tillverkades och hur man redan under medeltiden använde sig av de typografiska hjälpmedel, som behövs för att hitta i en bok. Dessutom är det intressant att ta del av böckernas innehåll och få reda på var de brukades och av vem.

”Stympade böcker – märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria” på Stockholms Medeltidsmuseum fram till 30 december.

TYCK OM MIG – ELLER LÅT BLI

Helsingfors: På Kiasma har man tagit ett otraditionellt grepp inför höstens utställning genom att låta publiken välja ut och tycka till om 120 verk i museets samlingar. I ett interaktivt dataprogram har besökarna under våren kunnat lyfta fram sina favoriter – och även sina hatobjekt – och förse dem med kommentarer.

Höstens och vinterns Kiasma-besökare kan se fram emot provokationer, humor, nostalgi och retning av alla sina sinnen.

”Love me or leave me” på Kiasma från 16 november till 27 februari 2005.

ÖSTASIATISKA NYHETER

Stockholm: Nu drar man igång på nyrestaurerade Östasiatiska museet med ny entré, nydesignad museibutik och nya utställningar – en permanent och två tidsbegränsade.

Den permanenta basutställningen bygger på ett sensationellt fynd av den världsberömde svenske geologen och arkeologen Johan Gunnar Andersson, ”Kina-Gunnar”. 1914 anlitades han av den kinesiska regeringen som rådgivare och organisatör av en geologisk undersökning av Kinas malm- och mineraltillgångar. Under sin tid i Kina genomförde han även omfattande paleontologiska, arkeologiska och antropologiska undersökningar. På 1920-talet undersökte han byn Yangshao, och hittade lämningar från en av Östasiens urgamla kulturer.

Att arabiska och hebreiska språk läses bakifrån vet de flesta, men att läsa tecknade serier baklänges, så kallade manga, är ett japanskt fenomen som kanske inte är lika känt. Det härstammar från 17- och 1800-talet men förekommer än idag. I utställningen visas både dagens manga och äldre populära bilder.

Den tredje utställningen består av fotografier av Kärsti Stiege från Bodh Gaya i Indien. Det är platsen där Siddharta Gautama blev Buddha.

”Kina före Kina”, permanent utställning på Östasiatiska museet från 4 september.
”Manga från Hokusai till Dragon Ball” från 4 september till 9 januari 2005.
”Möten med Buddha” från 4 september till 9 januari 2005.

SAMLINGARNA VÄXER

Ishøj: När den omdiskuterade museibyggnaden Arken, ritad av arkitekten Søren Robert Lund, invigdes 1996 var det lite klent med samlingarna och man koncentrerade sig fram för allt på tillfälliga utställningar. Nu, åtta år senare, ståtar man med 400 verk av samtidskonst, både nordisk och internationell, där det genomgående temat är den moderna människans existens.

De senastes tillskotten består både av målningar, foton och videoinstallationer, som ska ge besökarna en både estetisk, känslomässig och intellektuell utmaning. Museets ambition är att föremålen ska ge folk någonting att fundera över och därmed bidra till att man bättre förstår sig själv och sin tid.

”Arkens samling nu” på Arken fram till december 2004.

BÅDE FÖR BARN OCH VUXNA

Halmstad: Även om barnböcker i första hans riktar sig till just barn finns det en hel del som också vuxna uppskattar – antingen på grund av finurliga texter, kongeniala bilder eller bägge delarna tillsammans. Exempel på det senare kan man se denna höst på Länsmuseet, som visar Eva Erikssons originalillustrationer till en mängd barnböcker.

Eva Erikssons charmiga och fantasieggande illustrationer till Barbro Lindgrens och Ulf Nilssons böcker om Max, Den vilda bebin och Lilla syster Kanin talar till såväl barn som vuxna. I andra uppskattade produktioner står hon för både text och bild. Hennes personliga stil och drivna bildspråk utstrålar humor och värme och har gjort hennes illustrationer kända över hela världen.

”Eva Erikssons bildvärld” på Länsmuseet fram till 31 oktober.

MEGASTJÄRNA MÖBLERAR OM I SKÅNSK KOHAGE

Knislinge: Hon har varit igång länge – ända sedan den 1 april – med att flytta jord, stenar och grus på ett väldigt fält intill skulpturparken i Wanås. Men hon är inte nybyggare eller bonde utan en av världens mest kända arkitekter och konstnärer med verk som till exempel Vietnam Veterans Memorial i Washington DC, det imponerande minnesmärket över stupade i Vietnamkriget, på sin meritlista. Och då var hon bara 21 år.
När Maya Lin nu arbetar med sin ”Line Drawing”, en slingrande 500 meter lång och 2,5 meter hög gräsbevuxen ås genom slottets betesmarker, är det första gången hon genomför ett projekt i Europa. Verket knyter samman arkitektur, design och konst och ger det karga landskapet en association till utvandrarbygd och emigration till Amerika för över hundra år sedan. Hon skapar inte ett monument i konventionell bemärkelse utan mera en mötesplats, där besökarna kan vandra ovanpå den snirklade linjen genom landskapet.

”Line Drawing” av Maya Lin strax utanför Wanås Skulpturpark från 12 september tills vidare.

TVÅ FLUGOR I EN SMÄLL PÅ JYLLANDSRESAN

Århus och Ebeltoft: När man kommit in på ARoS, det nya konstmuseet i Århus, far tankarna åt flera olika håll – än till Guggenheim i New York, än till Kiasma i Helsingfors. Den luftiga och ljusa interiören med en mäktig vit spiraltrappa i mitten påminner onekligen om arkitekturen hos dessa andra museer, men är ett strå vassare: 18 000 kvadratmeter stort, hela tio våningar högt, med flyttbara väggar, totalt handikappanpassat – och allt detta mitt i stan.

De befintliga samlingarna från gamla museet har flyttats över och placerats efter tidsålder i tre våningsplan, och en sal för specialutställningar finns i gatuplanet. Där finns denna höst en i många bemärkelser stor separatutställning med den världsberömde dansk-isländske konstnären Olafur Eliasson, som KV skrev om i årets februarinummer, då han ställde ut i Reykjavik. Flera stora installationer därifrån tillsammans med helt nya verk, speciellt framtagna till utställningen på ARoS, kommer att visas.

Längst nere i källaren har man inrättat nio slutna rum, avsedda för videokonst och installationer. Här är det mörkt och man måste treva sig fram – inte underligt att vissa kallar det för ”skräckkabinettet”.

Aros, som betyder åmynning, är det forntida namnet på Århus. Anledningen till att man skriver ARoS är att man vill knyta an till det latinska ordet för konst: ars.

Från Århus är det cirka 4 mil till den lilla hamn- och fiskestaden Ebeltoft, där man inte ska missa en liten musei-pärla: Glasmuseet med en omfattande samling av modernt studioglas från konstnärer över hela världen. Många av dessa konstnärer har från starten 1986 varit generösa och donerat sin konst till samlingen, som idag omfattar drygt 1 500 verk.

Strax intill museet, som för övrigt planerar för en tillbyggnad ut mot hamnplanen, finns en hytta, där man kan följa professionella glasblåsares arbete.

”Olafur Eliasson” på ARoS från 7 oktober till 2 januari 2005.
”Den vill vi se …” – ett urval av publikens favoriter på Ebeltoft Glasmuseum fram till 7 november.

FRÅN NATURINTRYCK TILL FÄRDIG TAVLA

Köpenhamn: Som tolvåring, 1787, hade han sin första ”utställning” i pappa barberarens och perukmakarens butiksfönster, J.M.W. Turner, som så småningom skrev ett epokgörande kapitel i 1800-talets landskapsmåleri. Hans intresse för naturens krafter, till exempel en glödande soluppgång, en kraftig snöstorm på havet eller våldsamma molnformationer, avspeglas i en stor del av hans verk. Det epokgörande och nyskapande var hans sätt att, om inte strunta i så dock, eliminera detaljerna och ge intensitet och dramatik åt elementens växlingar genom sin ljushållning och sina markanta kontraster.

Första delen av utställningen sätter fokus på ett trettiotal av Turners oljemålningar och visar också hans skissböcker. I den andra delen ser man hur hans samtida konstnärskollegor reagerade på de utmaningar som det nya friluftsmåleriet ställde dem inför. Så här finns ett unikt tillfälle att studera Turners konst i ljuset av de mest betydande verk av tidens europeiska konstnärer (Constable, Corot, Friedrich, Blechen, Rottman, Granet, Dahl, Fearnly, Eckersberg och Købke) och dra paralleller mellan honom och hans samtida.

”Turner och tidens natursyn” på Statens Museum for Kunst från 4 september till 9 januari 2005.

TOBAK – BOT FÖR ALLT ONT?

Stockholm: Finns det en universalkur, som botar alla – eller åtminstone de allra flesta – sjukdomar? Ett undermedel för både djurs och människors åkommor? Tyvärr inte, men när européerna hade ”upptäckt” den sydamerikanska kontinenten och där såg hur indianerna använde tobaksplantans både som magisk symbol och dess blad som medicin, började man att odla tobak på många håll i Europa. Och när ett näslavemang botade den franska drottningens svåra huvudvärk på 1560-talet slog nässnuset igenom i Europa och tobakens medicinska egenskaper lovordades. Den franska drottningens botgörare hette Jean Nicot, och Carl von Linné, ständigt piprökande för att lindra sin svåra tandvärk, var inte sen att inordna denna växt i sitt system och döpa den till Nicotiana tabacum.

På museet finns bland mycket annat ett urval av teserna i Jacobus Hernodius doktorsavhandling från 1633 om ”de utmärkta krafterna hos tobak”. Avhandlingen ansågs vara av god vetenskaplig kvalitet. Med dagens kunskap om tobakens skadliga verkningar är hans teser ganska så dråpliga att ta del av.

Ända fram till 1901 fanns tobaken kvar i svenska farmakologiska handböcker och först 1915, i samband med att Tobaksmonopolet tillkom, försvann tobaksbladen från apoteken. Tobaksodlingen i Sverige upphörde så sent som 1964, då den sista tobaken för kommersiellt bruk skördades i skånska Åhus.

”Magi, Myt och Medicin – historien om tobak som universalkur” på Tobaks & Tändsticksmuseet, Gubbhyllan på Skansen fram till december 2005.

GÖR-DET-SJÄLV-UTSTÄLLNING

Skövde och Borås: Gör ditt eget konstverk för max 100 kronor! Du får hjälp på traven av nio etablerade konstnärer, som ställer upp med halvfabrikat som du själv får fullborda och ta med dig hem. Enda motprestationen är att fotografera det färdiga verket för att det så småningom kan ingå i en katalog som dokumenterar verksamheten.

Så varför inte skapa till exempel en ”äkta” Dan Wolgers? Kan du skruva ihop en Ikea-möbel klarar du också att göra hans snurrljusstake med hjälp av innehållsförteckningen och beskrivningen: ”Såga till en valfri bit virke. Sätt skruven (A) i ljushållaren (B). Trä på en bricka (C) på undersidan av ljushållaren. Trä på en mutter (D) och dra åt. Sätt på en mutter (E) på mitten, en bricka (F), kullagret (G), en bricka (H) och en mutter (I) – dra åt! Fäst märkbrickan med nubben var du vill på träbiten. Självkostnad 100 kr.”

I Uddevalla och Nacka kallades denna utställning för ”Äntligen hemma” – och nog går tankerna till tv-programmet med samma titel och samma koncept. Men på tv4 har man, konstigt nog, reagerat negativt och numera heter utställningen ”Egäntligen hemma”. (Nej, det är inget korrekturfel, det stavas så!)

”Egäntligen hemma” på Skövde konsthall från 11 september till 24 oktober och under våren 2005 på Borås konstmuseum.

EXPLOSION SATTE STOPP FÖR ENASTÅENDE BEGÅVNING

Den Haag och Schwerin: I oktober 1654 hände en fasansfull olycka i Delft, då ett ammunitionslager med 40 000 kg krut exploderade. Stora delar av staden lades i ruiner och hundratals människor omkom. Bland dem Carel Fabritius, en av 1600-talets stora holländska målargenier, bara 32 år gammal. Han var Rembrandts mest begåvade elev och trots sina unga år redan berömd. Explosionen förstörde också hans ateljé och endast ett fåtal av hans verk finns kvar.

Såväl Carel Fabritius tragiska öde som hans få efterlämnade unika verk har genom tiderna fascinerat forskare, som ägnat sig åt ingående studier och utgett en mängd publikationer. I den senaste monografin från 1981 tillskrivs han endast åtta målningar, men sedan dess har detta antal nästan fördubblats och nu visar Mauritshuis för första gången någonsin hela hans kvarvarande produktion bestående av 15 målningar.

”Carel Fabritius” på Mauritshuis från 25 september till 9 januari 2005.

KULTURLIV PÅ 1890-TALET

Köpenhamn: För sjätte gången anordnar Golden Days en festival, i år med tre teman: konsthantverk, litteratur och människor i staden på 1890-talet. Här finns utställningar, konserter, teater, stadsvandringar, bildkonst, debattaftnar, film, föredrag, konsthantverk, litteratur, andligt liv, arkitektur och stadsliv.

Köpenhamn hade blivit en modern storstad med boulevarder, elektricitet och telefoner – helt på nivå med till exempel Paris. Det moderna storstadslivet skapade nya levnadssätt: kafélivet och nöjeslivet blomstrade, folk blev mera modemedvetna, konstnärer lät sig inspireras av utlandet, reste till Paris och kom hem med nya idéer.

Den nyfikna kan titta in på hemsidan www.goldendays.dk och se vilket program som faller i smaken.

”Drømmetid – København i 1890’erne” från 3 till 26 september.

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN

Karlskrona: Från början av 1500-talet fram till början av 1800-talet var Sverige i krig i hela 138 år. De viktigaste striderna gällde makten över sjöförbindelserna för att få kontroll över handeln i Östersjön. Stora sjöslag var sällsynta, men flottan hade i uppgift att skydda handelssjöfarten mot kapare, att transportera trupper och utföra blockader.

I Marinmuseets utställning om denna period, då Sverige var en offensiv örlogsmakt, ges besökaren möjlighet att använda alla sina sinnen. I ett speciellt rum vibrerar golvet när man försöker skjuta ett fartyg i sank och vid en roddbänk kan man få känna på hur tungt det var att vara roddare på en kanonslup. Man får också lära sig vad de olika kommandon innebar, hur man kommunicerade mellan fartygen, vad man åt ombord och hur man tog hand om skadade.

”Herravälde – Kampen om Östersjön” ny basutställning på Marinmuseum.

NYTT KONSTCENTER

Newport: Det första man kommer att se, när man åker tåg från England och in i Wales är ett mångmiljonbygge vid floden Usk. I april 2002 togs första spadtaget och i september detta år sker invigningen av ett nytt konstcenter.

Under grundarbetena hittades ett segelfartyg från 1400-talet. Årsringarna visade att det hade konstruerats 25 år före Columbus Amerika-färd, någon gång under vintern 1465-66. Detta skepp placeras nu i en stor utställningssal under entrén till centret som ska inrymma en mängd olika aktiviteter, bland annat musik, dans och bildkonst.

DE TIO BUDORDEN

Dresden: Gäller fortfarande Bibelns tusenåriga budord i vår globaliserade värld? Denna frågeställning har varit ledande för ett 70-tal internationella konstnärer, som inte illustrerar dem utan mot bakgrund av dem har valt att på olika sätt att skildra världens aktuella sociala och etniska oroshärdar.

Många av verken på utställningen visar ett både individuellt och överraskande sätt att betrakta de högst aktuella politiska och etniska bakomliggande orsakerna till den extremt ojämlika ekonomin i världen, ett gap mellan rika och fattiga som bara ökar och ökar. Mediernas, politikernas och ekonomernas nätverk reser nya frågor för både individerna och samhällena när man inser att de privilegierades livsstil aldrig kommer att kunna uppnås av alla.

”The Ten Commandments” på Deutsches Hygiene-Museum fram till 5 december
Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19