Skivspegeln

VISOR AV EDWALL OCH LUCIDOR

Många har under årens lopp försökt tonsätta Lasse Lucidors visor med växlande resultat. Problemet har varit att finna den rätta klangen och tonen och resultatet har ofta blivit anakronistiskt om man ens försökt att göra det tidsmässigt. Nu har Martin Bagge efter mångårigt forskningsarbete löst problemet genom att leta i samtida musik efter melodier “från rätt tid med höga krav på melodiernas passform och innehållsliga affekter“. Visböcker och koralböcker från 1600-talet från Sverige och andra länder, främst Tyskland, har varit utgångspunkten för arbetet. Resultatet har blivit en vacker volym med “Wärldslige &Andelige Wisor“ (Bo Ejeby Förlag).

Bara tre av melodierna till Lucidors psalmer och visor finns bevarade men man antar att han precis som många andra, bl a Bellman hundra år senare, “lånade“ kända och populära melodier till de egna texterna. Därför är det sannolikt att någon eller några av de melodier som nu presenteras verkligen är de som han själv använt. Till hösten ger Bagge ut en CD med Lucidors sånger med de nya, gamla melodierna.

Martin Bagge är en lysande Bellmanstolkare, en av våra allra främsta, som utom skivor och framträdanden med de mera kända sångerna också givit ut en CD med mer eller mindre okända verk av “vår svenske Anakreon“. För några år sedan gav han ut en skiva med Olof von Dalins visor, som blev en aha-upplevelse för många. Han har också tonsatt dikter av Harry Martinson och Elisabet Hermodsson.

För ett och ett halvt år sedan skrev jag en krönika om Allan Edwalls visor, en sida av den mångsidige artisten som blev bara delvis känd på grund av fummel från skivbolagets sida. Han spelade in fyra LP-skivor - nästan ett helt livsverk. Förlaget klarade inte av distributionen och till slut fick Edwall gå upp och hämta skivor som han sedan själv delade ut till vänner och bekanta . Bara några få av visorna nådde en stor publik och detta först långt senare genom smala urval på CD. Nu kan alla möta visdiktaren Allan i helformat, lyrisk och sensibel, drastisk och bullrande, ironisk och ibland rent av hånfull, men alltid med ett varmt hjärta för de små och svaga. Skivbolaget National har nu givit ut alla de gamla skivorna på nytt på fyra CD-skivor.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3 September 2004 årgång 19