"Slå eldbombaren 'Fritz'!*

I en park i centrala London ligger ett underjordiskt museum. Det rymmer de lokaler dit det brittiska krigskabinettet flyttade 1940. Tyskarna hade startat sin stora offensiv under andra världskriget på våren samma år. Holland, Belgien och Frankrike tvingades kapitulera. Tyskarna började förbereda en invasion av Storbritannien med häftig flygbombning av London. De underjordiska rummen, som idag utgör museet, byggdes för att ge säkra lokaler för regeringen när den sammanträdde.

Man kommer först in i en yttre hall. Där sker biljettförsäljningen, och på en disk finner man som på många andra museer souvenirer, mänga av dem olika anslag med text och bilder avsedda att stärka den brittiska stridsmoralen och motståndsviljan. Det här är en reklamaffisch för brandförsvaret, förminskad så att den passar som framsida på ett mindre spiralblock. Överst står ”Slå eldbombaren ’Fritz’” (tysken) och under med större bokstäver: ”Storbritannien skall inte brinna.”

När man träder in i själva museet slås man av hur små och oansenliga lokalerna är. Det största rummet rymmer ett långbord med stolar, regeringens sammanträdesrum. Det finns en del mindre, bland annat ett med en säng för Churchill när han behövde vila sig efter långa arbetspass. Det känns märkligt att Storbritanniens ensamma kamp mot Hitlertyskland leddes från etts centrum som var så litet.

Plötsligt hörs Churchills röst från ett av hans berömda tal i en högtalare. Den autentiska miljön samman med den suggestiva, intensiva rösten, kommer åren att rasa ihop. Nu blir då på ett ögonblick och det är svårt att hålla tillbaka tårarna.
Av Hans Villius
Publicerad i Nr 4 November 2004 årgång 19