Parets ömhet

Hur kan något så oömt som brons ge ett ömt intryck? I ett material som inte precis förmedlar ömhet får Liss Eriksson just fram en tydlig ömhet. Skulpturen Paret har ett klart emotionellt budskap: en man och en kvinna i en väldigt nära kontakt med varandra, i en harmonisk balans.Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 4 November 2004 årgång 19