Världens största tempel - världsarv i Cambodjas djungler

Världens största tempelbyggnad och världens största tempelområde finns i Angkor i det inre av Cambodia - fyllt med väldiga gudabilder och kilometervis med reliefer i sten, som berättar om krig och vardagsliv för ett tusental år sedan. Allt förunderligt välbevarat trots attacker från djungelns växtlighet och krig under många sekler, inte minst de senaste decenniernas grymma inbördeskrig. Nu hotas det av de miljoner turister som i allt större antal invaderar den känsliga miljön. Alltför snart kan det vara slut på det fria kringströvandet i ett av de märkligaste av alla världskulturarven.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 4 November 2004 årgång 19