Modern konst som spegling av en döende kultur

”Storebror hjort! Regnets grotta.Virakota.
Regnsystrar! Förfäder, bröder och systrar i bergen, molnen, vattnen!
Samlas kring mig, Vid mitt hjärta, i mina tankar. Jag vill tala med er!”
Av John Hedberg
Publicerad i Nr 4 November 2004 årgång 19