Tempel i kork

Dagens resenärer tar gärna med sig souvenirer hem från semestern. Detta är inget nytt påhitt. För ett par sekler sedan hörde det till god uppfostran att bege sig på Grand Tour. I synnerhet unga ädlingar skickades ut för att insupa internationell kultur. Även andra unga män med förmögenhet och ambitioner företog bildningsresor i Europa. Alla förde med sig hem olika slags kulturföremål som souvenirer. Beroende på vars och ens ekonomi hade klenoderna högst växlande värde. En som var stadd vid god kassa var Gustav III. Från hans resa till Italien 1783-84 finns bevarade unika konstföremål, som Nationalmuseum visar till den 17 januari på den stora utställningen ”Drömmen om Italien”.Av Eva Nordenfelt
Publicerad i Nr 4 November 2004 årgång 19