Världens största samling av amerikansk 60- och 70-talskonst

I den slumrande småstaden Beacon vid Hudsonfloden, en timmes bilväg norr om New York, ligger konstmuseet Dia Beacon. Jag har aldrig sett ett vackrare museum. Omgivet av Catskillsbergens runda kullar ligger en nedlagd kexförpackningsfabrik med stram 20-talsarkitektur. Här samsas nu världens största samling av företrädesvis amerikansk 60- och 70-talskonst på en yta av 27 000 kvadratmeter. Hur många fotbollsplaner blir det?



Av Ulla Strängberg
Publicerad i Nr 4 November 2004 årgång 19