Bestialiskt massmord i politisk maktkamp

En junidag år 1389 låste Albrekt av Mecklenburgs hövitsmän in 70 av Stockholms svenska borgare i en gammal lada och satte eld på den. Käpplingemorden är ett av de mest bestialiska morden i Stockholms drygt 750-åriga historia. Ändå är det få som känner till det i dag.Av Marianne Ovesen
Publicerad i Nr 1 Februari 2005 årgång 20