Världskultur i glashus

”Pessimismen är svår att upprätthålla. Tidigare var jag orolig för precis allt rörande huset; idag är jag lugn för jag ser ju hur allt klarar sig. Var sak på sin plats. Jag känner:Yes, this will work!”, säger chefen för det nya Världskulturmuseet i Göteborg.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 1 Februari 2005 årgång 20