Samerna - en urbefolkning

Under årtusenden har samefolket färdats lätt över markerna.
Ändå blev de utpekade som främlingar i sitt eget land.
Vad är en urbefolkning och har den några rättigheter?
Av Ewa Bigestans
Publicerad i Nr 1 Februari 2005 årgång 20