Indo-kinesisk fornkultur lever i konst och skulptur

Da Nang låter sig knappast beskrivas som en pärla vid Sydkinesiska sjön. Vietnams fjärde stad ser från luften ut som den snabbt och illa nybyggda miljonstad den också är. Hårt drabbat av Vietnamkriget, då den var en bas för Sydvietnams armé på gränsen mellan norr och söder, återtar Da Nang mycket långsamt sin forna glans.Av Beata Arnborg
Publicerad i Nr 1 Februari 2005 årgång 20