Konstens hemliga tecken

I konstens långa historia har det funnits många hemliga tecken, dolda nycklar, en slags chifferskrift som bara konstnären själv och möjligen någon mer kunnat tyda. Sakerna, tingen, rekvisitan i konstverket föreställer inte bara det de synes föreställa utan sänder också ut hemliga meddelanden som, för den som kan läsa dem, betyder något mer. Inte bara hemlig skrift som kunde kallas kryptisk, för att den var så svårtolkad, som Leonardo da Vincis hemliga koder, just nu aktuellare än någonsin. Utan också själva rekvisitan, tingen som finns i till exempel 1600-talets stilleben från Nederländerna eller Spanien och som betyder något mer än vad de synes föreställa.

Timglasets sand som håller på att rinna ut talar om för åskådaren vad hon antagligen redan förut visste, men kanske inte tänkt på: att människans tid är utmätt och snart, liksom timglasets sand, kommer att rinna ut. De fem rotfrukterna som ligger korslagda i ett stilleben av exempelvis spanjoren Cotàn är en påminnelse om de fem spikarna i Kristi kropp för den som kan tyda den hemliga skriften.
Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 2 Maj 2005 årgång 20