ALF HENRIKSSON 100 ÅR

Lärdomsgigant, gammal vis oriental, dramatiker, historiker, djupsinnig poet, snitsig och skarpsinnig versfabrikant – mycket kan sägas om Alf Henrikson som i juli skulle fyllt 100 år och som lämnade oss hundratusentals läsare och beundrare för tio år sedan. Generationer har roats och fått fart på tankar och känslor sedan 1927 då han debuterade med diktsamlingen ”Jazzrytm” och 1929 då han började som medarbetare i Dagens Nyheter. Att börja dagen med en versinjektion signerad ”H.” eller ”Henrik” blev en drog för tidningens läsare under mer än femtio år och de riktiga entusiasterna kunde möta honom också i de talrika versantologierna. En pärla är ”Verskonstens ABC” där den språkbesatte kan lära sig knittel, villanelle, hendecasyllabus eller vad tångfnösksärk är. Vi äldre minns med glädje texterna till ”Obligationsmarschen” och ”Roslagsvår” för att inte tala om de många reseböckerna tillsammans med tecknarna Birger Lundquist och Björn Berg.

Rolig och spännande historia var en annan specialitet. Först kom ”Antikens historier”, som sedan följdes av svensk, kinesisk, bysantinsk, isländsk och biblisk historia i en rad tunga men lättlästa och underhållande volymer.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2005 årgång 20