MEDELTIDENS ANSIKTE

”Det är rena rama medeltiden” säger vi ofta när något är riktigt gammalt och dåligt. Men numera har synen på tiden mellan antik och renässans blivit mera positiv. På senare tid har det kommit böcker med titlar som ”Den dynamiska medeltiden” och ”Den ljusa medeltiden”, titlar som klart markerar en förändrad inställning.

Som begrepp förekommer medeltid knappast förrän under 1700-talet, men det var italienska 14- och 1500-talshumanister som lade grunder för termen. De uppfattade det långa skedet mellan antiken och den pånyttfödda antiken, renässansen, som en barbarisk och i alla avseende ointressant parentes, medium aevum – eg. mellantiden. Långt in på 1900-talet talade man fortfarande om den mörka medeltiden – jfr engelskans Dark Ages.
Av Lennart Karlsson
Publicerad i Nr 2 Maj 2005 årgång 20