30 ÅR SEDAN KRIGET I VIETNAM

Slut på kriget! Den 30 april är det precis 30 år sedan stridsvagnarna skramlade in på presidentpalatsets gård i Saigon och en delegation rusade in och mötte den som förde befälet som sade ”Jag är här för att överlämna makten.” ”Det går inte, ni kan inte lämna över något som ni aldrig haft”, blev svaret.

När man nämner detta ”jubileum” säger de flesta: ”Tänk – det verkar vara mycket längre sedan”. När man vandrar omkring på gatorna i Ho Chi Minh-staden eller någon annan stad verkar det också avlägset i tiden. Människorna man träffar är glada, vänliga, mjuka och kontaktsökande och så långt man kan tänka sig från de fasor och traumatiska upplevelser som ett av historiens grymmaste krig bort föra med sig. Men sitter man på en parkbänk eller på en bar blir det ofta samtal som visar att de som var med då lever kvar i dag. Den som var 20, 25 eller 30 år 1975 är 50, 55 eller 60 år nu. Och de kan berätta och visa skador de ådragit sig i kriget: skottskador, brännskador eller lemmar bortslitna av minor.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2005 årgång 20