Dramatens Kung Lear heter Ahlstedt

För många år sedan på gästspel i Tokyo spelade Börje Ahlstedt Claudius i Ingmar Bergmans uppsättning av ”Hamlet”. Utanför teatern stötte han ihop med två japaner som älskvärt stannade honom.

- Solly, är icke detta morbror Carl från ”Fanny och Alexander”?
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 3 September 2005 årgång 20