Sveriges främste politiske doldis!

Egentligen är det uppseendeväckande hur anonym Christian Lundeberg är. För visserligen var det länge sedan vi reste statyer över gångna statsmän, men under 2005 hade han förtjänat att åtminstone bli avbildad på ett frimärke – vår tids hedersbevisning.Av Bo G Hall
Publicerad i Nr 3 September 2005 årgång 20