Vård, vin och välgörenhet

I det gamla sjukhuset Hôtel-Dieu har fattiga och sjuka fått vård och omsorg sedan 1400-talet. Ända fram till 1971 bedrevs någon form av sjukvård i de ursprungliga lokalerna, som nu är museum. Inrättningen finner man mitt i vinhuvudstaden Beaune, i det franska distriktet Bourgogne. Den är med all rätt stadens främsta sevärdhet. Numera har Hôtel-Dieu också blivit ett centrum för vinhandeln i Bourgogne, genom sin årliga vinauktion.Av Kerstin Ahlskog Arbaeus
Publicerad i Nr 3 September 2005 årgång 20