Konstnärskolonin på Christiansö

Mindre känd än konstnärskolonin på Skagen på 1890-talet, men därför inte mindre betydelsefull i dansk konsthistoria, är den koloni av konstnärer som några decennier senare sammanstrålade på Christiansö i södra Östersjön. Centralgestalten var Karl Isakson, svensk målare bosatt i Köpenhamn. Andra betydande konstnärer i gruppen på Christiansö var Olaf Rude, Oluf Höst och grafikern Ernst Köie. Det särpräglade danska målargeniet Edvard Weie samt vår svenske marinmålare Oscar Hullgren var också återkommande gäster på ön.Av Bo Gentili
Publicerad i Nr 3 September 2005 årgång 20