Det var 1985 ...

”Välkomna till Kulturens Värld, en värld för alla, men speciellt för medlemmarna i Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige”.

Så hälsade Kulturen i Lunds dåvarande intendent Anders W. Mårtensson sina 22 000 medlemmar, när tidskriftens första nummer sändes ut hösten 1985. Det är noga taget 20 år sedan och jubileet skall firas, proklameras från chefredaktörshåll.
Av Bertil Heddelin
Publicerad i Nr 4 November 2005 årgång 20