Julmusik från himmelska höjderAv Kerstin Fried
Publicerad i Nr 4 November 2005 årgång 20