Katalansk småstad - kulturcentrum vid varm källa

Kring en varmvattenkälla, 300 meter från Medelhavet, växte den katalanska byn Caldetes fram. På kartan heter den Caldes d’Estrac och den ligger 3,5 mil norr om Barcelona. I byn är 2 700 mantalsskrivna och man finner här flera kulturyttringar än i ett motsvarande svenskt samhälle. Det kan bero på att den katalanska identiteten inte alls tilläts under general Francos nästan 40-åriga regim. Svåra straff kunde under dessa år drabba den som gav uttryck för sin katalanska identitet.Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 4 November 2005 årgång 20