Ett julbrev

Det finns många berättelser som verkar sanna men kanske ändå är hämtade ur fantasin. Det här julbrevet finns i flera varianter och här återges en något förkortad version. Även om det inte är helt autentiskt förmedlar det ändå ett budskap som känns förunderligt aktuellt nästan ett sekel senare.Av Ej angivet
Publicerad i Nr 4 November 2005 årgång 20