Hans Villius och en bild

Med blodbesudlade händer

Man kunde inte annat än skratta åt amerikanernas naivitet när de under andra världskriget vänskapligt kallade vapenbrodern Stalin för ”Uncle Joe”. Stalins utrensningar under 1930-talet var ändå välkända. Men handen på hjärtat – var vi själva så mycket mera insiktsfulla?

En av dem som efterträdde Stalin var Nikita Chrustjev. Han tillskansade sig snart hela makten i Sovjet. Chrustjev var åtminstone ytligt sett Stalins raka motsats: han var jovialisk och bullrande. Visst kunde han te sig hotfull, som under kubakrisen, och visst kunde han dunka i pulpeten i FN med knutna nävar. Men i det stora hela framstod han som lättsam jämfört med Stalin.

Så var det det här med partikongressen 1956. I ett maratontal tog Chrustjev kraftfullt avstånd från Stalin och stalinepoken. Det hälsades med tillfredsställelse på många håll men bidrog också till att skymma det faktum att han i åratal varit Stalins handgångne man. Vid flera tillfällen hade han beordrat massavrättningar på tiotusentals och åter tiotusentals människor. Men att den fryntlige ”Krusses” händer var blodbesudlade tänkte säkerligen få på, om ens någon, när han betraktade folkdans på Skansen under statsbesöket i Sverige 1964.
Av Hans Villius
Publicerad i Nr 1 Februari 2006 årgång 21