Skivspegeln

PÅR LAGERKVIST PÅ SKIVA

- Det påstås att Pär Lagerkvist inte hade humor, säger sonen Bengt Lagerkvist i sin introduktion till den nya CD-skivan ”Lyssna till Pär Lagerkvist!” (Pär Lagerkvist-samfundet). Beviset för att detta är osant finns enligt honom på skivan, nämligen i utdraget ur ”Midsommardröm i fattighuset” i en radioteaterinspelning från 1943. Samtalet mellan Blind-Jonas, Mördarn och de andra skröpliga gubbarna är drastiskt och med många svordomar, mustiga uttryck och hjälplösa utfall. Visst skrattar man åt eländet och visst finns det en skarp humor i porträtten, men bakom de lallande, hjälplösa hjonens prat lurar livsångesten liksom den fysiska och psykiska utsattheten, så att det skär i hjärtat. Visst kan man kalla det humor men hela pjäsen är en genial allegori över allas vår existentiella hopplöshet, som blir ändå större när eländet i slutet av avsnittet konfronteras med en ung flicka levnadsglädje.

Här finns naturligtvis också alla de kända och älskade dikterna som många kan utantill:
”Det är vackrast när det skymmer”, ”Nu löser solen sitt blonda hår” och många, många fler. En av dikterna, som är tonsatt av Berndt Egerbladh, sjungs av IrèneLindh och andra läses av Börje Ahlstedt, Hedvig Lagerkvist, Torsten Wahlund, Sten-Johan Hedman och även av Bengt Lagerkvist själv, som här visar sig även vara en förnämlig dikttolkare.

En liten sensation serveras också. Det är en betagande prosatext från ca 1922 som aldrig varit publicerad tidigare och som framförs sensibelt av Sten-Johan Hedman.

Men höjdpunkten har man sparat till sist. Trots alla kända uppläsare, framstående var och en på sitt sätt, kan det aldrig mätas med mästaren själv: ”En gång skall du vara en av dem som levat för länge sedan”, läst av Pär Lagerkvist med hans mycket speciella, lätt småländska diktion.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1 Februari 2006 årgång 21