Med ikonen i fickan

”Varför reser du?” frågade Jonas Love Almqvist i en berömd essä. Ja, varför?

Religionspsykologen, prästen och psykoterapeuten Owe Wikström har skrivit en bok om ämnet: ”Ikonen i fickan – om yttre och inre resor.”
Av Ulla Strängberg
Publicerad i Nr 1 Februari 2006 årgång 21