En häpnadsväckande Norge-historia

Norsk haute-couture ställd mot det yppersta och mest överdådiga hantverk som finns i Sverige – känns inte det som en Norge-historia? Men ändå är det sant och till yttermera visso den mest spektakulära och engagerande utställningen under hela unionsjubileet.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1 Februari 2006 årgång 21