Giganternas möte - 400 år senare

De stora och stilbildande barockmästarna möttes aldrig i levande livet, trots att de hade så mycket gemensamt. Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573-1610) dog fyra år efter det att Rembrandt Harmentz van Rijn (1606-1669) föddes. Det är inte heller sannolikt att den senare sett något enda av föregångarens verk, åtminstone inte i hans unga och mest formbara år Ändå har han formats av sin förebild i många avgörande avseenden, framför allt i den unika ljusbehandlingen, en speciell magisk realism och dessutom likheter i motivval och sätt att presentera dem.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2006 årgång 21