Skyskrapor och myllrande gator

När man gått så länge på museer och sett och sett, man vet inte hur många mästerverk ur den europeiska konsten, kan man få en obetvinglig lust att komma ut, ut! Kanske inte ut i friska luften – den finns väl knappast i New York – men ut på de myllrande gatorna, där så många amerikaner är vänliga och hjälpsamma mot den som de förstår är en hjälplös europé med fladdrande karta, inte särskilt livsduglig. Det är ju bl a för att se skyskraporna som jag kommit hit, denna särskilda amerikanska form av arkitektur som skapades runt år 1900 och t o m tidigare. En byggnadsform som sedan katastrofen 11 september vid World Trade Center inte har riktigt samma glans. Det är t ex Chrysler Building vid Lexington Avenue, byggd 1930, och i mina ögon den vackraste med sin spira i silver, 320 meter hög. Inte den högsta, den titeln förlorade den strax till Empire State Building, men den vackraste med sin Art Deco-dekor inspirerad av bilmotiv i form av vattenkastare med former hämtade från medeltida franska katedraler. Man kan kalla skyskraporna i stål, liksom de europeiska järnvägstationerna i gjutjärn före dem, sin tids katedraler, skapade av arkitekter som Mies van der Rohe och andra i Chicago, där det började.Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 2 Maj 2006 årgång 21