Mannen med silverhornet - en klassresa i 1700-talets Europa

Före napoleonkrigen bestod Mellaneuropa av hundratals små riken vars herrar styrde och ställde på sina egendomar med feodal makt över sina livegna undersåtar. Mozarts opera "Figaros bröllop" utspelar sig i en feodal slottsmiljö där greve Almaviva försöker tillämpa en urgammal lag enligt vilken slottsherren äger förtursrätt till sina kvinnliga underlydandes bröllopsnatt. Den listige lakejen Figaro lyckas i operan rädda sin brud ur grevens armar, men lagen om ”jus primae noctis” avskaffades först i slutet på 1700-talet i samband med Franska Revolutionen.Av Jan Sederholm
Publicerad i Nr 2 Maj 2006 årgång 21