Claude-Nicolas Ledoux - en salt utopist ... och en tidig modernist

Saltverket i den franska byn Arc-et-Senans är ett storslaget industriprojekt från upplysningstiden och tillika en ofullbordad idé om idealsamhället. Ambitionen att skapa en stad, där invånarna genom sitt arbete gavs plats i ett fungerande lokalsamhälle, gör skaparen Claude-Nicolas Ledoux till en samhällsplanerare som förebådar 1800-talets mer kända utopister. Han var starkt influerad av upplysningen, men på grund av sitt arbete åt kungen fängslades han under den franska revolutionen. Hans gränsöverskridande grepp och helhetssyn på arkitektur placerar honom bland föregångarna till 1900-talets modernister, bland annat som inspiratör till le Corbusier.Av Kerstin Ahlskog Arbaeus
Publicerad i Nr 2 Maj 2006 årgång 21