Tiotusesntals konstverk i unik samling

En unik konstsamling av oskattbart värde och okänd utanför kretsen av de närmaste! Tusentals, kanske tiotusentals verk av framstående svenska konstnärer, en samling, som bara
en enda människa fått möjligheten att se i sin helhet. Här finns verk av Albert Engström, Anders Zorn, Carl Larsson, Isaac Grünewald och Peter Dahl bara för att nämna några få av de medverkande konstnärerna. Nämn ett namn på en svensk konstnär och han är med största sannolikhet representerad. Det är dock bara manliga konstnärer som kan komma i fråga.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3 September 2006 årgång 21