Christina och "Lilla Manasse"

Vet du vad ”lilla Manasse” betyder? En liten gris kanhända? En sällsynt dessert? Ett lusthus, dolt för de flestas ögon?

Icke! ”Lilla Manasse” betyder tolfte supen! Inte nog med tolv – efter ”Lilla Manasse” kommer ”Lilla Manasses bror” – men den supen intogs troligen liggande över bordet eller på golvet. ”Lilla Manasse” kom i bruk vid 1800-talets mitt och ett bra stycke efter både helan, halvan, tersen, qvinten, rafflan, smuttan, smuttans unge och rännan för att nämna några av de vanligaste beskrivningarna på just den svenska supen. Manasse lär för övrigt vara en gestalt ur bibeln.
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 3 September 2006 årgång 21