"Min pensel talar bättre än min tunga"

Det var ingen tvekan om att det var samme konstnär som målat alla de femtontal bilderna som hängde där på väggarna. De drömlika motiven var alla fulla av hemlighetsfulla berättelser och de svävande figurerna, som omfamnade och gled in i varandra var ständigt återkommande – allt band samman de utställda tavlorna till ett tydligt konstnärskap.Av Stig Holmqvist
Publicerad i Nr 3 September 2006 årgång 21