Guernica

Det här är en detalj av en av världens mest kända målningar, Picassos Guernica. Den lilla baskiska staden Guernica y Luno (ofta feluttalad, det ska vara hårt G, utan u-et och tonvikt på i-et) bombades i april 1937 under Spanska inbördeskriget. Hitler och Mussolini stödde Franco och nationalistsidan, och det var 43 tyska och italienska plan som anföll Guernica.

Picasso och dåtiden uppfattade bombningen som ett terrordåd och så gör de flesta även i våra dagar. T ex liknade Olof Palme i ett berömt tal de amerikanska bombningarna av Hanoi i Vietnam med Guernica. Men modern forskning har visat att bombningen var ett misstag. Planen hade order att angripa ett militärt mål i närheten av det obefästa Guernica, men de kom ur kurs och anföll fel mål.
Av Hans Villius
Publicerad i Nr 3 September 2006 årgång 21