Ett folkligt poem i betong

Det är år 1963 i Frankrike. De Gaulle vill stärka landets ekonomi genom att utveckla den inhemska turismen. De gamla mondäna turistorterna på Rivieran har svårt att expandera mer och en lång rad fransmän söker sig till de spanska badorter, som växer upp likt svampar ur jorden i takt med den ökande charterturismen.

Man lanserar då ett stort statligt projekt som syftar till att utveckla en antal nya badorter i Languedoc. I centrum för intresset står den långa kustremsan mellan Le Grau-du-Roi och Palavas, till stora delar outnyttjad kust bestående av saltängar, sanddyner och havsvattendammar.
Av Kerstin Ahlskog Arbaeus
Publicerad i Nr 4, november 2006 årgång 21