Symboliska tecken i skyn och till sjöss

Våra dagars moderna och högteknologiska flygplan är något av mikrokosmer av mångskiftande faktorer, funktioner och sofistikerade detaljer. Mot den bakgrunden kan planens färger, emblem och andra dekorationer, åtminstone för den flygtekniskt föga initierade, förefalla av underordnad betydelse och inte särskilt intressanta. Att det inte stämmer blev jag dock snabbt och eftertryckligt på det klara med vid ett improviserat besök i flygmuseet ”Museu do Ar” i Alverca i närheten av Lissabon.Av Edgar Nilsson
Publicerad i Nr 4, november 2006 årgång 21