Julevangeliet

Under mina år på Historiska museet blev jag allt som oftast ombedd att ta en visning i medeltidsutställningen, och det kunde hända, att den som ringde och bokade, lätt inlindat bad om att tyngdpunkten skulle ligga på det profana: ”Helst inte för mycket religiöst”. Det var ett önskemål jag hade svårt att svara upp mot.Av Lennart Karlsson
Publicerad i Nr 4, november 2006 årgång 21